• Vít Rakušan starosta Kolína
  Náš kandidát na hejtmana středočeského kraje Vít Rakušan starosta Kolína
 • Dana Drábová
  Program, kterému můžete věřit Dana Drábová
 • Věslav Michalik
  Program, kterému můžete věřit Věslav Michalik
 • Pavel Fojtík
  Zdravé nemocnice, lepší dosupnost ambulancí Pavel Fojtík
 • Petr Holeček
  Transparentní politika, odpovědné rozhodování Petr Holeček
 • Ondřej Lochman
  Spravedlivé dotace, víc peněz pro obce Ondřej Lochman
 • Petr Halada
  Čistší kraj, žádný zbytečný odpad Petr Halada
 • Věra Kovářová
  Program, kterému můžete věřit Věra Kovářová

Aktuality

Informace o našich kandidátech, jejich názory a stanoviska, jejich příběhy a vize.

Starosti obcí

Starosti obcí

Naši kandidáti objeli více než třetinu obcí v kraji. Navštívili starosty, někde i místostarosty, zastupitele nebo…

Program, kterému můžete věřit

Nabízíme kraje, které budou mít smysl,  které přinesou více rozhodování blíže lidem, kraje  s předvídatelným financováním, nezadlužené, transparentní, podporující vzdělání

Náš kraj = zdravý a bezpečný domov

Stát musí zajistit bezpečnost svých občanů. Vždy nastanou nepředvídané situace. Kraje by ale mohly jejich počet a míru rizika snížit. Stát musí zajistit dostupnost základní zdravotní péče ve všech regionech. Chceme proto zastavit ubývání praktických lékařů. Naopak kraje musí posílit svou účast v programech zaměřených na zdravotní prevenci (příspěvky na preventivní vyšetření, poradenství či vzdělávací aktivity).

Temným praktikám navzdory

Otevřeli jsme radnice, otevřeme i kraje. Jsme transparentní a vážíme si spolupráce. Internetové stránky krajů budou přehledné a budou upozorňovat na změny legislativy. Kraje budou zveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv, a to ještě před účinností zákona, který tuto povinnost ukládá. Zasadíme se o transparentní a jednoduché dělení krajských dotací. Všechny krajské rozpočty budou veřejně přístupné ve formě rozklikávacích rozpočtů na webových stránkách.

Respekt ke stáří, zkušenostem a osobám s handicapem

Senioři mají právo na kvalitní podzim života a osoby s handicapem na život bez bariér. Podpoříme asistenční služby, terénní pracovníky a tzv. školky pro seniory, namísto rozrůstání velkých ubytovacích komplexů. A protože si vážíme stáří a zkušeností s ním spjatých, v krajích zřídíme zvláštní poradní orgán, který bude tvořen právě touto skupinou lidí. Budeme podporovat chráněné bydlení pro osoby s mentálním, ale i kombinovaným postižením, a vytvoření nových kapacit pro osoby např. s Alzheimerovou chorobou. Prostředky získáme z evropských fondů, státního a krajského rozpočtu, ale také ze soukromých zdrojů tam, kde bude existovat privátní poptávka.

Kvalitní a výhodná doprava

Prosazujeme dlouhodobé financování regionálních a místních silnic z daňových výnosů. Chceme podstatně zlepšit stav krajských silnic 2. a 3. třídy, a udržovat ho na standardu obvyklém v západní Evropě. Budeme prosazovat dobudování jednotného krajského systému železniční a autobusové veřejné dopravy a jeho ekonomicky efektivní provoz. Peníze na dopravu budou vždy rozdělovány transparentně a předvídatelně podle objektivních kritérií. Tendry na dopravní obslužnost budeme organizovat jako otevřené a bez z(ne)výhodňujících kritérií.

Nadcházející události

Zajímají vás naši kandidáti? Chcete je slyšet? Chcete je vidět? Najděte si místo a termín, který vám bude vyhovovat, právě přicházejí za vámi.

Znám svůj kraj

Znám svůj kraj

Školní 93/2, 252 62 Únětice, Česká republika (Sokolovna)
2.10.2016 17:00 - 00:00
Krajské volby 2016

Krajské volby 2016

Středočeský kraj, Česká republika
7.10.2016 08:00 - 22:00